Tag: podcasthistoryczny

Rawa Mazowiecka i Zimowa Opowieśc Szekspira
Podcast o koksowniach
Święta na Pomorzu. Weihnachten im Pommern - Jak mogły wyglądać święta w świecie którego już nie ma i skąd mógł się wziąć zwyczaj kolędowania.
Grobowiec Johanna von Borcke
Leszek Biały
Kazimierz Sprawiedliwy
Festung Kustrin, Twierdza Kostrzyn
Memel i Historia Prus Wschodnich
handel ludźmi w Rzeczypospolitej
Fritz Todt, Organizacja Todt i tunel schronowy

Inżynier Hitlera i podkarpacka budowla nazistowskiej Organizacji Todt. Podkarpacka historia (Podcast, Odcinek #32)Inżynier Hitlera i podkarpacka budowla nazistowskiej Organizacji Todt. Podkarpacka historia (Podcast, Odcinek #32)

Fritz Todt – inżynier Hitlera to “Mistrzowski Budowniczy, który wznosi kamienny ocean wielkiego miasta, musi wyobrazić sobie swój twór pośród form i stylów preferowanych w dawniejszych czasach”. Tak o gigantomanii

Gryfy Podcast
pomorze szwedzkie
Krosno i nowa historia szkła tak na prawdę zaczyna się po I wojnie światowej.
Stanisław i Anna Oświęcimowie. Romeo i Julia z Krosna