Miejsca Nieoczywiste Podcast Pan Samochodzik i Historia Nowej Marchii cz. 1 (Podcast, Odcinek #37)

Pan Samochodzik i Historia Nowej Marchii cz. 1 (Podcast, Odcinek #37)

Pan Samochodzik i Historia Nowej Marchii cz. 1 (Podcast, Odcinek #37) post thumbnail image

Historia Nowej Marchii ma swój początek z jej pierwszą stolicą – Chojną. Do 1945 roku nazywała się Królewcem Nowej Marchii, czyli Königsberg in der Neumark, po czym Królewcem, Władysławowem wreszcie Chojną Szczecińską. Dziś miasto nazywa się po prostu Chojna. W okolicach dzisiejszego rynku istniał tu gród założony zapewne w czasach Piastów. Funkcjonował do czasu nadania praw miejskich przez księcia pomorskiego Barnima I. Książę ten na chwilę przejął te tereny po Piastach, więc w roku 1234 i nadaje miastu nazwę o słowiańskim rodowodzie Chintz. Już 10 lat później stanie się brandenburskim Konigsberg. W podcascie znów pojawi się Pan Samochodzik podobnie jak w podcascie o skarbie templariuszy.

Nowa Marchia – początek.

Ostatni panującym na dzisiejszej ziemi lubuskiej, był Bolesław Rogatka, który po wojnie domowej, którą sam rozpętał został pokonany, musiał oddać swoim zaobrzańskim sojusznikom obiecane tereny, Jan Długosz 200 lat później pisał, że po prostu sprzedał te tereny – połowę biskupom Magdeburskim, połowę margrabiom brandenburskim, a ponieważ biskupi w 1287 roku zrzekli się swoich praw dynastia Askańczyków ma pierwszą poważną zdobycz terytorialną.

Gdyby połączyć majątek i siły wszystkich książąt piastowskich to państwo polskie nominalnie rzecz biorąc dysponowało dużo większą siłą od swych zachodnich przeciwników, jednak realnie nie była w stanie utrzymać Brandenburczyków za Odrą. Ponieważ drobne wojenki przykrywały prawdziwą politykę realne utrzymanie kresów zachodnich przypadło Wielkopolsce. Była to silne księstwo, lecz siła ta nie była wystarczająca. 

Mimo zdecydowanej przewagi nad księstwami słowiańskimi, atak bezpośredni na któreś z granicznych księstw wydawał się ryzykowny więc margrabiowie wybierali uderzenia pośrednie na tereny graniczne pomiędzy księstwami, więc usiłują wbić klin między posiadłości między Wielkopolską a Pomorzem. Mimo zwycięskiej dla ówczesnego księcia wielkopolskiego bitwy pod Zbąszyniem w roku 1251,  zajęli na przykład ziemię kostrzyńską, będącą jeszcze w owym czasie pod panowaniem wielkopolskim oraz około roku 1255 kasztelanię Cedyńską opanowyjąc szklak handlowy na Pomorze. Taktyka salami.

Koniec panowania Piastów

W 1257 roku margrabiowie wznieśli swój pierwszy gród nad Wartą, Neu Landsberg, to dzisiejszy Gorzów Wielkopolski, więc podjęto próbę powstrzymania naporu niemieckiego metodami politycznymi aranżując małżeństwo między Konstancją, córką Przemysła I, a Konradem synem Margrabiego Brandenburskiego Jana. Jako wiano panna wniosła północną część kasztelanii santockiej. Pokój nie trwał długo, gdyż już w 1266 garstka rycerzy z Neu Landsberg zajęła Santok. Tym sposobem Brandenburczycy znaleźli się na południowym brzegu rzeki Warty. Ugoda zawarta została ponownie z Bolesławem Pobożnym i Margrabią Konradem, a miała dość dziwne zasady – mianowicie Bolesław spali gród o nazwie Drzeń, a Konrad spali Santok i będzie remis.

Taki początek ma historia Nowej Marchii, brandenburskiego przyczółka dalszej ekspansji. O jej czasach poprzednich, Chojnie oraz bohaterach książki Zbigniewa Nienackiego “Pan Samochodzik i Księga Strachów” opowiem w podcascie dostępnym na platformie Spotify i innych popularnych platformach podcastowych. Zapraszam.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz także

Fritz Todt, Organizacja Todt i tunel schronowy

Inżynier Hitlera i podkarpacka budowla nazistowskiej Organizacji Todt. Podkarpacka historia (Podcast, Odcinek #32)Inżynier Hitlera i podkarpacka budowla nazistowskiej Organizacji Todt. Podkarpacka historia (Podcast, Odcinek #32)

Fritz Todt – inżynier Hitlera to “Mistrzowski Budowniczy, który wznosi kamienny ocean wielkiego miasta, musi wyobrazić sobie swój twór pośród form i stylów preferowanych w dawniejszych czasach”. Tak o gigantomanii