Miejsca Nieoczywiste Szczecin – Wały Chrobrego w XVI w.

Szczecin – Wały Chrobrego w XVI w.

Szczecin, widok z Łasztowni. Źródło – Archiwum Państwowe w Szczecinie.

Rycina pochodzi z “Pomerania. Geschichte und Beschreibung des Pommernlandes” przygotowanej przez kupca i historyka szczecińskiego Friedricha Thiedego pod koniec XIX wieku.